Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Biblioteka parafialna

 

Biblioteka Parafialna

przy Parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie

 

Biblioteka mieści się parterze domu parafialnego. Księgozbiór, sukcesywnie uzupełniany o nowe publikacje, liczy obecnie ponad 4000 woluminów. Opracowaniem zbiorów i obsługą czytelników zajmują się wolontariusze. Książki można  wypożyczyć do domu lub przejrzeć je na miejscu. Znalezienie konkretnych pozycji ułatwiają katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy - w lokalu biblioteki) oraz elektroniczny, dostępny online pod adresem:

 

bibliotekaparafialna.ovh

 

Główna część księgozbioru to publoikacje o tematyce religijnej, teologicznej, religioznawczej i filozoficznej (prace naukowe oraz popularyzatorskie, rozważania, eseje), ale jest i literatura piękna (w tym powieści czy opowiadania o tematyce religijnej), są książki z dziedziny historii, biografie, prace z zakresu różnych dyscyplin nauki. Istnieje też w bibliotece dział regionalny, zawierający m.in. opisy dziejów Mławy i okolicznych parafii oraz biografie duchownych.

 

Czytelnicy znajdą u nas:

  • bogaty zbiór książek poświęconych wybitnym postaciom Kościoła katolickiego – świętym, błogosławionym, papieżom, duchownym i wiernym świeckim;
  • publikacje dotyczące sakramentów, liturgii, modlitwy, objawień;
  • przewodniki po sanktuariach.

 

Zapraszamy w poniedziałki i czwartki

od godz. 15.00 do 17.00

 

 

Trochę historii…

 

Pierwsza wzmianka o mławskiej bibliotece pochodzi z 1598 r. Liczący ponad 30 tytułów księgozbiór (w większości – pozostały po kaznodziei Albercie z Brześcia) uchodził w owych czasach za bogaty. Wykorzystywany w działalności szkoły przyparafialnej, nie przetrwał kolejnego stulecia: został zniszczony, podobnie jak prowadzone od 1579 r. księgi metrykalne, prawdopodobnie w okresie II wojny północnej (lata 50. i 60. XVII w.).

Reaktywowanie biblioteki nastąpiło za czasów posługiwania w mieście Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo (1712-1864). Według akt wizytacyjnych z lat dwudziestych XIX w. posiadała około 1,5 tys. woluminów. Powiększający się z czasem zbiór został częściowo rozproszony, a częściowo zniszczony po II wojnie światowej (za: Zygner L., Historia parafii mławskiej, Toruń 1995).

Około 700 zachowanych książek przechowywano w salce nad zakrystią kościoła pw. Świętej Trójcy. Decyzja o udostępnieniu ich mławianom zapadła w połowie 1989 r. Lokal ofiarowały wówczas bibliotece  Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Jesienią 1998 r. księgozbiór został przeniesiony do domu parafialnego.

W latach 1991-1992 część książek przekazano Wyższemu Seminarium Duchownemu w Płocku, ale też stamtąd trafiło do Mławy wiele cennych pozycji. Wśród darczyńców naszej biblioteki są ks. bp Roman Marcinkowski, kolejni tutejsi proboszczowie i wikariusze, inni zaprzyjaźnieni księża, siostry zakonne oraz liczni mławianie.

 

 

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.