Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Sakrament Małżeństwa

Do której parafii zgłaszamy się,by przyjąć sakrament małżeństwa?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej. W pierwszej kolejności ustala się datę ślubu. Datę ślubu można ustalić nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych prowadzonych przy parafiach. Tego wymagają nie tylko przepisy kościelne, ale i tego wymaga ich ciągle budząca się wzajemna miłość. Nauki przedślubne odbywają się w różnych parafiach. 

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - Poradnia Życia Rodzinnego

Narzeczeni zobowiązani są do dwóch wizyt w dowolnym terminie.

Spisanie protokołu przedślubnego

Ustalamy z Kapłanem wizytę w kancelarii parafialnej by spisać protokół przedślubny. Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Do zawarcia małżeństwa nie może być żadnej przeszkody - zapowiedzi przedślubne. Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego. Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą.

- Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak sześć miesięcy od daty ślubu - taka jest jego ważność!!!

- Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej.

- Dowody Osobiste lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

- Dokładne dane świadków, czyli takie jakie widnieją w ich dowodach osobistych (imię-imiona, nazwisko, wiek, adres)

- Zaświadczenie potwierdzające udział w naukach przedślubnych i wizyty w Poradni Życia Rodzinnego.

- Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

Ślub konkordatowy

Jeśli przyszli małżonkowie chcą zawrzeć ślub "konkordatowy" trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu - taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia, co najmniej tydzień oczekiwania na druk). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

Sakramenty Święte

Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego (Kan. 1065 par.1). Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa (Kan. 1065 par. 2).   Po załatwieniu wstępnych formalności w parafii. Ustalając datę ślubu trzeba wiedzieć, iż dla dobra przyszłych małżonków należy spełnić przedstawione wymagania czyli katechumenat, zapowiedzi przedślubne, sakramenty święte. Jeśli na pewno wiadomo, iż w tym czasie wszystkie dokumenty i powyższe sprawy zostaną uporządkowane, wtedy można załatwiać sprawy przyjęcia weselnego, fotografa itp.

Dlaczego tyle uwarunkowań ?

Kościół troszczy się o przyszłe rodziny dlatego już katecheci poruszają te tematy, stąd też tyle uwarunkowań dotyczących zawarcia sakramentu małżeństwa. Prawdziwa miłość chrześcijańskich małżonków staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła przez sakrament małżeństwa, który ustanowił Chrystus - dowiadujemy się z Katechizmu Religii Katolickiej. W tym sakramencie małżonkowie spotykają się z Chrystusem, a On pozostaje obecny wśród nich, uświęca całe ich życie i czyni ich zdolnymi do wykonywania swoich obowiązków.

Kto nie może zawrzeć sakramentu małżeństwa?

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna będzie również dyspensa ks. Biskupa Ordynariusza miejsca. Szczegółowe informacje. Szczegółowych informacji w różnych przypadkach udziela kancelaria parafialna.

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.