Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Regulamin

płatności on-line

Regulamin przekazywania darowizn online

poprzez serwis Dotpay S.A.

 

1. Strona internetowa https://www.mlawatrojca.pl/ jest prowadzona przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. Stanisława BM w Mławie (zwaną dalej Parafią) z siedzibą:

ul. Stary Rynek 18

06-500 Mława

Tel: 236544148

NIP: 5691635470

REGON 040069740

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A. (https://www.dotpay.pl)

3. Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego lub cele związane z utrzymaniem i rozwojem Parafii.

4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

5. Walutą darowizny jest PLN

6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.

7. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Parafii https://www.mlawatrojca.pl Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

• przelew elektroniczny - przelewy obsługiwane przez Dotpay;

• karty płatnicze - realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay.

8. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.

9. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

10. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

11. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

12. Użytkownik serwisu Dotpay może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Dotpay można składać w formie:

• Pisemnej rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)

• Ustnej telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie DotPay

• Elektronicznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.