Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Akcja Katolicka

Koło Parafialne Akcji Katolickiej przy parafii Świętej Trójcy powstało dnia 5 czerwca 1996 r. przy dużym zaangażowaniem ks. prałata. Sławomira Malinowskiego. W początkach swego istnienia koło liczyło ponad 80 członków. Powołano wtedy 4 komisje statutowe Koła.

Komisja ds. kultu - jej zadaniem jest oprawa liturgiczna nabożeństw, dekoracja kościoła, informacje o życiu wspólnoty (gablota informacyjna) itp.
Komisja charytatywna - ma na celu pomoc rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym, rencistom, osobom samotnym, chorym, rodzinom alkoholików itp.
Komisja ds. administracji - zajmuje się współpracą z Księdzem Proboszczem w sprawach remontów kościołów i kaplic w parafii, wykorzystywaniem budynków parafialnych i ich otoczeniem, cmentarzem parafialnym itp. 
Komisja ds. Edukacji i Wychowania - współpracuje w prowadzeniu katechez oraz promuje wychowanie przez sport. Bierze udział w pielgrzymkach, w spotkaniach modlitewnych. Organizuje wycieczki na łono natury, itp.
Pierwszym prezesem Koła Akcji Katolickiej w parafii Św. Trójcy w Mławie wybrany został Lech Szpręgiel i pełnił tę funkcję od roku 1999. Po zakończonej kadencji nadal czynnie i z oddaniem działa w Kole Parafialnym.
Od roku 1999r. prezesem Koła II kadencji i III był Stanisław Bryks. Obecnie prezesem Koła jest Wiesław Chmielewski.
Działanie naszej wspólnoty polega zasadniczo na dwóch płaszczyznach, w wymiarze duchowym, modlitewnym oraz w wymiarze materialno - fizycznym. Do pierwszego możemy zaliczyć m.in.: comiesięczną Mszę Św., specjalne nabożeństwa dla członków Akcji Katolickiej, adoracje w kościele, udział w procesjach, itp. Stałymi punktami w planach Akcji Katolickiej są wyjazdy do Sanktuariów i miejsc Świętych. Są to tylko niektóre z wielu punktów naszej działalności.
Dużym naszym osiągnięciem była pomoc w organizacji, a także przeprowadzenie transmisji spotkania modlitewnego z Radiem Maryja w dniu 5 lutego 2001 r. Były to niezapomniane przeżycia dla całego naszego stowarzyszenia, a także mieszkańców naszego miasta. W wymiarze materialnym staramy się dotrzeć i pomóc rodzinom najbardziej potrzebującym. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy zbiórki pieniężne do puszek przy kościołach, a dochód przeznaczony jest na paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących. Rozdajemy odzież i obuwie podarowaną od firm i zakładów prywatnych.
Koło Akcji Katolickiej przy naszej parafii zawsze jest otwarte na przyjęcie do swego grona nowych członków.

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.