Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Darowizna


Za 2019 rok podatnik może odliczyć do 6% dochodu

w ramach darowizny dokonanej na cele kultu religijnego.

 

Ważne jest, by darowizna przekazana została na cele kultu religijnego (na rzecz Kościoła). Najprostszym sposobem zapewnienia celu darowizny jest określenie przedmiotu wpłaty, wpisując w tytule przelewu: "darowizna na cele kultu religijnego". Można wpisywać i inne cele, jednak w takim wypadku urzędnik może zastanawiać się, czy dany cel wpisany w dowodzie wpłaty czy w umowie to cel kultu religijnego, czy nie.

 

Odliczenie przysługuje pod warunkiem,

że wysokość darowizny jest udokumentowana

dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

 

W zeznaniu wykazujemy komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.

np. Parafia Rzymskokatolicka PW. św. Stanisława BM 
ul. Stary Rynek 18  06-500 Mława

Odliczenia od dochodu

Rodzaj

Limit

Darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

6%

dochodu

 

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na cele krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo)

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych

Brak limitu

 

Łączna kwota odliczeń z każdego z tytułów wymienionych w tabeli oraz  ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu, (tzn. darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane w roku 2019.

Źródło: http://www.pit.pl/darowizny-kult

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.