Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Odnowa

w Duchu Świętym

"Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków."- fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - ICCRS (ustanowionej przez Stolicę  Apostolską w 1993 r. jako światową służbę na rzecz Odnowy).

 

Odnowa w Duchu Świętym pojawiła się po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, jako jeden z licznych ruchów Ducha Świętego w Kościele Katolickim. Zaangażowany w działalność Odnowy o. R. Cantalamessa OFM Cap. wskazuje rok 1967 jako jej początki. W 1975 r. Paweł VI, na spotkaniu z jej liderami, nazwał ją jako "szansę dla Kościoła". W 1987 r. podczas VI Konferencji Liderów Jan Paweł II powiedział, że: "dzięki Duchowi Świętemu Kościół zachowuje nieustannie młodzieńczą żywotność. Odnowa Charyzmatyczna jest wymowną manifestacją tej żywotności dzisiaj, śmiałym słuchaniem tego, <co mówi Duch do Kościołów>  (Ap 2,7) w końcu drugiego Tysiąclecia".

 

Cel Odnowy w Duchu Świętym jest taki sam, jak cel Kościoła Katolickiego, czyli nawrócenie, uświęcenie i zbawienie każdego człowieka we wspólnocie Kościoła. Mimo, że Odnowa podkreśla rolę Ducha Świętego w życiu całego Kościoła i każdego chrześcijanina, to jednak w jej centrum pozostaje Osoba Jezusa Chrystusa. To On jest Zbawicielem i Panem całego świata.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie - podobnie jak w Kościele pierwotnym - są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym - podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Formacja w Odnowie Charyzmatycznej rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO). Są to podstawowe rekolekcje dla członków Odnowy. Bez przeżycia tych rekolekcji trudno jest w sposób zrozumiały i pełny wejść we wspólnotę Odnowy.

ODNOWA CHARYZMATYCZNA W POLSCE

Pierwsze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym powstały w 1975 r. Wszystkie wspólnoty działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy.

Krajowym duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest arcybiskup koadiutor archidiecezji warmińskiej ks. Józef Górzyński. Natomiast przewodniczącym Krajowego Zespołu Koordynatorów jest ks. Sławomir Płusa, kapłan diecezji radomskiej.

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Odpowiedzialnym za Odnowę w Diecezji Płockiej jest ks. Adam Brzeziński, który pełni funkcję koordynatora diecezjalnego. Koordynatorem świeckim jest Andrzej Głuchowski z Sierpca.


W MŁAWIE

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Nazaret" przy parafii św. Stanisława BM w Mławie powstała w 1994 roku.

Patronem naszej wspólnoty jest Święta Rodzina z Nazaretu.

Na czele Wspólnoty, podobnie jak w innych wspólnotach Odnowy, stoi osoba świecka. Od czerwca 2014 r.  jest nią Alicja Kleniewska. Opiekunem duchowym od września 2018 r. jest ks. Mariusz Przybysz.

Wspólnota spotyka się co tydzień w czwartki, od września do czerwca.

W pierwsze czwartki miesiąca w intencji Wspólnoty sprawowana  się Msza św. w kościele Świętej Trójcy o godz. 18.00, a po jej zakończeniu jest adoracja wspólnotowa Najświętszego Sakramentu.

Spotkania w pozostałe czwartki rozpoczynają się o 18.30 i odbywają się w sali parafialnej. Spotkania Wspólnoty mają charakter modlitewno-formacyjny. Najważniejszym punktem spotkania jest słowo Boże. Po chwili ciszy następuje tzw. odpowiedź na Słowo; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment dzieleniem się tym, jak odnosi się to Słowo do ich życia. W modlitwie powierzane są także sprawy parafii, naszego miasta, diecezji płockiej, Kościoła Powszechnego, a także naszej Ojczyzny i całego świata.

Nieodłączną częścią spotkań są katechezy. Dzięki nim poznajemy lepiej słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym i oparte na nim nauczanie Kościoła Katolickiego.

Chcesz wiedzieć więcej o Odnowie w Duchu Świętym?

Zobacz:

- www.odnowa.org

- www.plock.odnowa.org

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.